Início » Kärlek och liv » En del av livets råd: ”Min son har inga ”riktiga” vänner och spenderar all sin tid online, isolerar han sig själv?

En del av livets råd: ”Min son har inga ”riktiga” vänner och spenderar all sin tid online, isolerar han sig själv?

Conteúdo

Kära Slice of Life,

Jag skriver till dig med en oro som har bekymrat mig ganska länge nu. Min son verkar inte ha några ”riktiga” vänner.

Han ägnar all sin tid åt att prata online med människor, av vilka många han aldrig har träffat personligen. Jag är inte helt emot onlinevänskap, men jag känner att han går miste om den fysiska närvaron och anslutningen som kommer med att ha vänner personligen.

Situationen har nått en punkt där jag är orolig att han isolerar sig. Hans aktiviteter är mestadels begränsade till hans rum, och han verkar ovillig att ge sig ut.

Jag har försökt diskutera vikten av sociala interaktioner offline med honom, men han avvisar mig helt enkelt och säger: ’Mamma, du förstår inte. Det här är mina vänner.’ Är min oro berättigad?

Jag behöver lite vägledning om hur jag ska hantera den här situationen. Hur uppmuntrar jag honom att skaffa ”riktiga” vänner utan att få honom att känna att jag attackerar hans onlinevänskap?

Jag skulle vara tacksam för alla råd du kan ge.

Bekymrad mamma

Tips om livet: © Abbainfo.se

Kära bekymrade mamma,

För det första vill jag berömma dig för att du sträckte ut handen och sökte råd för din sons situation. Det är uppenbart att din oro kommer från en plats av kärlek och omsorg. Dina känslor är absolut giltiga och många föräldrar delar liknande oro i denna digitala tidsålder.

Det är viktigt att erkänna att landskapet av vänskap och socialisering har förändrats dramatiskt med internets tillkomst.

Vänskaper online är en modern verklighet och de kan vara lika värdefulla och meningsfulla som relationer ansikte mot ansikte.

Till exempel ger de möjligheter för individer att få kontakt med likasinnade från hela världen, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för dem som känner sig missförstådda eller marginaliserade i sin närmiljö.

Men det är också viktigt att ha en balans. Interaktioner ansikte mot ansikte ger unika möjligheter att lära sig sociala ledtrådar, empati och problemlösningsförmåga som är avgörande för personlig utveckling.

Även fysiska aktiviteter och utomhusupplevelser är viktiga för den mentala och fysiska hälsan.

Försök att närma dig din son med en attityd av nyfikenhet snarare än dömande.

Visa intresse för hans onlinevänner och fråga honom om dem. Detta kan skicka ett meddelande om att du respekterar hans val och kan öppna dörren för mer kommunikation. Genom att visa genuint intresse kan du också uppmuntra honom att dela mer om sin onlinevärld med dig.

När det gäller att uppmuntra offline-vänskap är det fördelaktigt att diskutera vikten av sociala färdigheter och fysiska interaktioner utan att direkt kritisera hans online-vänskap. Du kanske kan uppmuntra honom att gå med i klubbar eller aktiviteter som passar hans intressen. Detta kan hjälpa honom att bli vänner med gemensamma passioner.

Ett exempel är en mamma som heter Sarah som hade en liknande oro för sin son, Jake. Jake var en ivrig spelare som tillbringade större delen av sin tid online. Sarah uppmuntrade Jake att gå med i en lokal spelklubb där han kunde dela sin passion med andra.

Med tiden bildade Jake meningsfulla kontakter med människor i klubben och började balansera sina interaktioner online och offline.

Kom ihåg att det är okej att sätta gränser men det är viktigt att göra det på ett respektfullt och förstående sätt. Öppen kommunikation och ömsesidig respekt är nyckeln i denna process. Lita på dina instinkter som förälder, men försök också förstå vänskapens föränderliga dynamik i den digitala tidsåldern.

Du gör ett bra jobb och din son har turen att ha en omtänksam förälder som du. Det här är en utmanande situation, men kom ihåg att du inte är ensam. Många föräldrar navigerar i detta nya landskap tillsammans med dig.

Fortsätt att finnas där för din son och ge din vägledning när han är redo att ta emot den. Det faktum att du söker råd visar att du är på rätt väg.

Du har det här!

Jag hoppas att denna ”Slice of life” visar sig användbar och fortsätter att komma tillbaka för mer snart!

Massimo Sahin
Skrivet av : Massimo Sahin
Att navigera i den komplicerade väv av mänskliga känslor, relationer och erfarenheter är Massimos starka sida. Inom området "Kärlek och liv" agerar han som din medkännande följeslagare genom hjärtesorg, triumfer, övertygelser och val.