Juridisk information

 

  1. Presentation av webbplatsen. Enligt artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användarna av webbplatsen https://abbainfo.se/ om identiteten på de olika parter som är inblandade i skapandet och övervakningen av webbplatsen:

Host : OVH
2 rue Kellermann
59100 ROUBAIX
Frankrijk

  1. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds. Användning av webbplatsen https://abbainfo.se/ innebär fullt godkännande av de allmänna villkoren för användning som anges nedan. Dessa användarvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst och användare av webbplatsen https://abbainfo.se/ uppmanas därför att konsultera dem regelbundet.
  2. Immateriella rättigheter och varumärkesförfalskning. https://abbainfo.se/ är ägare till de immateriella rättigheterna eller innehavare av nyttjanderätten till alla element som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud och programvara.

All reproduktion, representation, ändring, publicering, anpassning av alla eller delar av webbplatsens element, oavsett vilka medel eller processer som används, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd.

Allt obehörigt utnyttjande av webbplatsen eller av något av de element som den innehåller betraktas som intrång och kommer att åtalas i enlighet med bestämmelserna i artikel L.335-2 och följande i lagen om immateriella rättigheter.

  1. Hantering av personuppgifter. I Frankrike skyddas personuppgifter framför allt genom lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och EU-direktivet av den 24 oktober 1995.

När du använder webbplatsen https://abbainfo.se/ kan följande uppgifter samlas in: webbadressen till de länkar genom vilka användaren fick tillgång till webbplatsen https://abbainfo.se/, användarens åtkomstleverantör, användarens Internetprotokolladress (IP-adress).

Under alla omständigheter samlar webbplatsen in personlig information om användaren endast i syfte att tillhandahålla vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen https://abbainfo.se/. Användaren tillhandahåller denna information i full vetskap om fakta, särskilt när han / hon går in i den. Därefter specificeras skyldigheten att tillhandahålla eller inte tillhandahålla denna information till användaren av webbplatsen https://abbainfo.se/.

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter, har varje användare rätt till tillgång, korrigering och invändning mot de personuppgifter som rör honom, genom att utföra sin skriftliga och undertecknade begäran, åtföljd av en kopia av identitetstiteln med underskrift av innehavaren av dokumentet, som anger den adress till vilken svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen https://abbainfo.se/ publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, överlåts eller säljs i något medium till tredje part.

Webbplatsen är inte registrerad hos CNIL eftersom inga personuppgifter samlas in.

Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

  1. Hyperlänkar och cookies. Webbplatsen https://abbainfo.se/ innehåller ett antal hyperlänkar till andra webbplatser men har inte möjlighet att kontrollera innehållet på de webbplatser som besöks och tar därför inget ansvar i detta avseende.

Om du surfar på webbplatsen https://abbainfo.se/ kan det hända att en eller flera cookies installeras på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte gör det möjligt att identifiera användaren, men som registrerar information om en dators navigering på en webbplats. De uppgifter som erhålls på detta sätt är avsedda att underlätta efterföljande navigering på webbplatsen och är också avsedda att möjliggöra olika frekvensåtgärder.

Om användaren vägrar att installera en cookie kan det leda till att vissa tjänster inte kan användas. Användaren kan dock konfigurera sin dator för att vägra installation av cookies på följande sätt:

I Internet Explorer: Fliken Verktyg (kugghjulsikonen i det övre högra hörnet) / Internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Bekräfta med Ok.

I Firefox: klicka på Firefox-knappen högst upp i webbläsarfönstret och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess. Ställ in Spara regler till: använd anpassade inställningar för historik. Avmarkera slutligen rutan för att inaktivera cookies.

I Safari: Klicka på menyikonen (som symboliseras av ett kugghjul) längst upp till höger i webbläsaren. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet ”Sekretess” klickar du på Innehållsinställningar. I avsnittet ”Cookies” kan du blockera cookies.

I Chrome: Klicka på menyikonen (symboliseras av tre horisontella linjer) i webbläsarens övre högra hörn. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Inställningar i avsnittet ”Sekretess”. På fliken ”Sekretess” kan du blockera cookies.

  1. Amazon Affiliate Links Denna webbplats bekräftar att den deltar i Amazon Partner Programme, ett program som är utformat för att webbplatser ska kunna tjäna pengar genom att länka till den officiella Amazon.co.uk-webbplatsen. Besökare är fria att självständigt söka efter Amazon.co.uk-produkter när som helst om de föredrar att inte använda länkarna på https://abbainfo.se/.
  2. Tillämplig lag och behörig domstol. Alla tvister som rör användningen av webbplatsen https://abbainfo.se/ omfattas av fransk lag. De behöriga domstolarna i Paris ska ha exklusiv behörighet.
  3. Viktiga lagar. Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, ändrad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om informationsteknik, filer och friheter.

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin.

  1. Lexikon. Användare: Internetanvändare som ansluter till och använder ovanstående webbplats.

Personuppgifter: ”uppgifter som i någon form, direkt eller indirekt, gör det möjligt att identifiera de personer som uppgifterna gäller” (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).